Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ως γιαφκανετ ορίζεται...

«Ως μουσική ορίζεται η τέχνη που βασίζεται στην οργάνωση ήχων με σκοπό τη σύνθεση, εκτέλεση και ακρόαση/λήψη ενός μουσικού έργου, καθώς και η επιστήμη που επικεντρώνεται σε θέματα συνδεόμενα με την παραγωγή, οργάνωση και λήψη ήχων. Με τον όρο εννοείται επίσης και το σύνολο ήχων από το οποίο απαρτίζεται ένα μουσικο κομμάτι.

Γνωστή και ως Απολλώνια Τέχνη, η μουσική παίρνει το όνομά της από τις εννέα Μούσες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Καθ' αυτή την έννοια, η μουσική διέφερε σημασιολογικά της σημερινής χρήσης του όρου, και περιελάμβανε το σύνολο των τεχνών που βρίσκονταν υπό την προστασία των Μουσών. Στην Αρχαία Ελλάδα, ο όρος εννοούσε την Ποίηση, το Μέλος και τον Χορό ως μια αδιάσπαστη ενότητα τεχνών η οποία καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στο Θέατρο, ενώ τη θεωρία της Μουσικής εξέφραζε ο κλάδος της Αρμονικής. Ο διαχωρισμός αυτός υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε από τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό. Έτσι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η μουσική ως τέχνη, έρχεται να καλύψει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με τους ήχους, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ψυχικές του καταστάσεις»
(πηγή: Wikipedia)


Ως γιαφκανετ ορίζεται ο ραδιοφωνικός ιντερνετικός σταθμός που βασίζεται στην οργάνωση ήχων και ιδεών με σκοπό την εκτέλεση ακρόαση λήψη μίας μουσικής εκπομπής καθώς και η επιστήμη που επικεντρώνεται σε θέματα συνδεόμενα με την μουσική την ανταλλαγή και την λήψη μουσικών-ιδεών. Με τον όρο αυτό εννοείται επίσης και το σύνολο των ατόμων από το οποίο απαρτίζεται αυτό το σύνολο.

Γνωστός και ως ραδιόφωνο μυστήριο , ο γιαφκανετ παίρνει το όνομα του από τον Φουκαρά και τον Αλόμπαρ της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Καθ’ αυτή την έννοια ο γιαφκανετ διαφέρει σημασιολογικά της σημερινής χρήσης του όρου εμπορικό ραδιόφωνο και περιλαμβάνει επικοινωνία, όρεξη, αυτοοργάνωση, ιδέες, αγάπη, παρέα και μουσική ως μία αδιάσπαστη ενότητα η οποία καλλιεργείται εδώ και 2 χρόνια σε διαφορετικές πόλεις και χώρες. Ο διαχωρισμός αυτός υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε από τους Γιαφκαδίτες – Γιαφκαδίτισσες και συνεχίζει…. Έτσι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ο Γιαφκανετ ως μυστήριο ραδιόφωνο, έρχεται να καλύψει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με τους ήχους, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ψυχικές του καταστάσεις….

…πάντα μυστήρια πάντα μουσικά 
(πηγαία μπούρδα: Λουκουμάς)

Δεν υπάρχουν σχόλια: